Αποτελέσματα συνάντησης 19.11.2014

2014-11-23 09:34

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19/11 στο δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου,  η δεύτερη  συνάντηση για τη δημιουργία Δημοτικών Παρατηρητηρίων  Πολιτών (ΔΠΠ) και στην Ελλάδα με βάση την εμπειρία της   Ισπανίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων Αγ. Δημητρίου, Δάφνης, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Αλίμου.

Στη συνάντηση  παρουσιάστηκε, όπως είχε ανακοινωθεί, η ελληνική έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που μπορούν να χρησιμοποιούν τα Δημοτικά Παρατηρητήρια Πολιτών για την ταξινόμηση των στοιχείων από τους απολογισμούς των δήμων και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του δημοτικού έργου.

Παράλληλα έγινε συζήτηση και αναπτύχθηκε προβληματισμός για τη δημιουργία συνελεύσεων των ΔΠΠ σε κάθε δήμο που θα συσπειρώσουν σταδιακά τους πολίτες ανεξαρτήτως κομματικών, ιδεολογικών ή άλλων πεποιθήσεων και που αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρεμβαίνουν συλλογικά στο έργο των δήμων, είτε ασκώντας έλεγχο στα δημοτικά πεπραγμένα είτε κάνοντας προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων. Επίσης τονίσθηκε για μία ακόμη φορά ότι τα παρατηρητήρια, όπως γίνεται και στην Ισπανία, θα λειτουργούν με ανοιχτές συνελεύσεις  και  αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, θα είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και θα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα  συναντήσεις των υπαρχόντων σε δήμους παρατηρητηρίων  για ανταλλαγή εμπειριών.

Στη συνάντηση αποφασίσθηκαν τα εξής:

α) Να συγκληθούν   άμεσα οι πρώτες ανοιχτές συνελεύσεις παρατηρητηρίων, έστω και ολιγομελείς,  σε δήμους που υπάρχουν πολίτες που είναι έτοιμοι να πάρουν πρωτοβουλίες.

β) Κάθε παρατηρητήριο να δημιουργήσει δικό του ιστότοπο (ιστοσελίδα ή blog)

γ) Να αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα από  κάθε Παρατηρητήριο

δ) Να δημιουργηθεί ένας κοινός  ηλεκτρονικός τόπος με την ονομασία Δημοτικά Παρατηρητήρια Πολιτών,  όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα για τους πολίτες όλα τα link των παρατηρητηρίων, που έχουν συγκροτηθεί.  

ε) Να βγει ένα  έντυπο  από κάθε παρατηρητήριο που θα μοιράζεται στους πολίτες του αντίστοιχου δήμου και θα τους  ενημερώνει  σχετικά την ύπαρξη παρατηρητηρίου στο δήμο, τι ακριβώς είναι το παρατηρητήριο και πώς λειτουργεί. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ένα σχέδιο κειμένου που θα δημοσιοποιηθεί και θα μπορεί προαιρετικά να αξιοποιηθεί από τα Παρατηρητήρια, αφού βέβαια διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου.

στ) Να πραγματοποιηθούν  εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, οικολογικές ή με όποιο άλλο κοινωνικό περιεχόμενο με στόχο την ευρύτερη γνωστοποίηση των παρατηρητηρίων  στους πολίτες του δήμου.

ζ) Μετά από συνεννόηση με τα υπό συγκρότηση παρατηρητήρια θα ορισθεί νέα συνάντηση  για την ανταλλαγή των πρώτων εμπειριών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες 6977990887 και 6978169513